Javni poziv za podnošenje prijava za upis u redovni program za pedagošku godinu 2017./2018.

Upisi se provode za:

– redoviti vrtićki program.

Zahtjev za upis s potrebnom dokumentacijom se može predati od 1. do 15. svibnja 2017. godine osobno u upravi Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin radnim danom od 7 do 15 sati ili putem pošte na adresu Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin, Petra Preradovića 23, 47 300 Ogulin, s naznakom „Prijava za upis u redoviti program“.

 Zahtjev za upis se može podignuti u upravi vrtića ili ovdje. Uz zahtjev za upis se obvezno prilaže:

– presliku djetetovog rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih

– dokaz da dijete ima prebivalište na području Grada Ogulina

– preslike osobnih iskaznica oba roditelja

– potvrdu poslodavca o zaposlenju oba roditelja ili, za dijete čiji su roditelji redoviti studenti potvrdu fakulteta o redovitom školovan...

Opširnije

Kako odgojitelj može poduprijeti odrastanje djeteta

Odgojitelj  i kvaliteta njegova rada ovisi o tome kakve odnose gradi sa svim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa i kakva znanja, vještine i osobnost unosi i razvija tijekom obavljanja svoje profesionalne uloge. Odgojitelj tijekom svoga rada i  stručnog usavršavanja razvija neke vještine, a  očekuje se da će ga životno i profesionalno iskustvo izgraditi  kao osobu. Znanja koja se odgojitelju nude tijekom formalnog i stručnog usavršavanja više su usmjerena na djetetov razvoj i mogućnosti njegova poticanja.

Ako je odgojitelj strpljiv i usmjerava dijete na osvještavanje i zastupanje vlastitih potreba doći će do restrukturiranja ponašanja. Dijete će prihvatiti kontrolu koja nije ugrožavajuća i ograničavajuća...

Opširnije

DJEČJI VRTIĆ – MJESTO KVALITETNOG UČENJA DJECE

        Dječji vrtić je mjesto u kojem dijete uči na zabavan, kreativan i maštovit način. Unutar vrtićkog konteksta djeca bez opterećenja stječu socijalne vještine i kognitivne sposobnosti.

Poštivajući činjenicu da djeca imaju različite intelektualne predispozicije te različito misle i uče, odgajatelj je obvezan u procesu učenja pristupati individualizirano, usklađeno s potrebama i mogućnostima svakog djeteta.

Potrebno je „slušati“djecu,promatrati i razumjeti način na kojeg djeca razmišljaju.Na temelju povratnih informacija nužno je kreirati kvalitetnu sredinu u kojoj će djeca na jedinstven i jednostavan način učiti i usvajati nove pojmove i informacije.

Bogatstvo didaktičkog materijala i raznovrsna ponuda prirodnih materijala stvaraju kontekst, poticaja...

Opširnije

Kako poboljšati socijalne vještine djeteta

Odgojitelji su jedni od najutjecajnijih modela djeci. Po njima djeca uče različite socijalne uloge i vještine, razvijaju samopouzdanje.

Mi odgojitelji starije skupine „Ribice“ nastojimo biti tolerantni, marljivi, srdačni, miroljubivi i slično, jer znamo da to djeca očekuju od nas, ali i mi od njih.

Da bi djecu poučili socijalnim vještinama nije dovoljno samo pričati o tome kako moraju biti ljubazna, velikodušna i slično. Kolegica i ja djeci osmišljavamo i pripremamo situacije u kojima djeca mogu učiti i usvojiti. Djeci nije dovoljno govoriti tome što se ne smije o što ne rade dobro, već je vrlo važno, a što i činimo, reći im kada nešto naprave dobro.

Pri poučavanju nastojimo djecu pozitivno potkrijepiti i pohvaliti, nagraditi, dati pozitivnu pažnju, ponašanje koje...

Opširnije

Zašto su vrtići bitni u procesu socijalizacije?

Kada govorimo o vrtiću onda govorimo o novom okruženju i skroz novoj sredini za dijete. U vrtiću je okruženo u 80 % slučajeva nepoznatim osobama koje treba prihvatiti i uspostaviti kontakt. Dijete u vrtiću provodi većinu dana, a u tom periodu ima određene zadatke koje treba usvojiti i početi prakticirati. Prvi susret sa vrtićem su nepoznate osobe, u tom trenutku  proces socijalizacije počinje jer dijete prirodno ima potrebu da se druži i da upoznaje nove prijatelje. Osim novog okruženja djeca u vrtiću uče opširnije higijenu, jer u većini slučajeva roditelji bi pomagali djeci u izvođenju tih obaveza. Prema tome, zaključujemo da dijete razvija i proširuje svoje svakodnevne obaveze. Kad je riječ o novom znanju kao i vještinama onda je vrtić pravo mjesto za takvu vrstu socijalizacije...

Opširnije

Roditelji – budite uz svoju djecu

Svaki roditelj želi da mu dijete odrasta zadovoljno i da bude sigurno. Kako bismo djecu zaštitili od loših strana života od prvih dana bdijemo nad njima, čuvamo ih od opasnosti i s prvim samostalnim koracima učimo ih što smiju, a što ne – kako bi bila sigurnija.

Ali postoji i razina sigurnosti u samom djetetu – to je onaj osjećaj s kojim živi i odrasta. Mnogi roditelji nisu svjesni kako svojim djelovanjem i riječima djeluju na višu ili nižu razinu osjećaja sigurnosti svog djeteta. Osjećaj sigurnosti važan je za stvaranje samopouzdanja. Možete djeci mnogo govoriti o sigurnosti ali pravu će poruku dobiti tek iz roditeljskog ponašanja,

Zato, prvi i najvažniji savjet roditeljima jest da budu uz svoju djecu! Ništa nije tako snažna poruka ljubavi djetetu – kao biti tu za n...

Opširnije

Prkosno dijete

Dijete želi biti samostalno i samostalno donositi odluke. Jedan od na

ina da to pokaže i istovremeno osjeti samostalnost jest da vam prkosi. Prkosno reagiranje djeteta znak je njegova otpora i izraz njegove frustracije te ih koristi kada mu je nešto za što se bori jako važno. To ne zna

i da se postavlja protiv vas. Ono izražava svoje mišljenje. Možda osjeća nepravdu u nekom vašem postupku i prkosi vam kako bi vas upozorilo na pogrešku. Iako će vam prkosno odgovaranje djeteta biti izrazito naporno i stresno, ovome se koraku ustvari trebate veseliti. Dijete otkriva da ima svoju volju i nije neposlušno prema vama, nego više ući izraziti svoju volju i biti samostalno. Prkosno ponašanje je specifično za određenu dob...

Opširnije