…..LOGOPED U NAŠEM VRTIĆU…..

Logopedskom terapijom u Dječjem vrtiću «Bistrac» Ogulin obuhvaćena su djeca u dobi od 3,5-6 godina. Poremećaji izgovora se ispravljaju na individualnim logopedskim seansama, međutim nađe li se dvoje djece s približno jednakim poremećajem i sličnim ostalim karakteristikama, terapija se može organizirati  istovremeno i za dvoje, a da se pri tome ne gubi individualnost pristupa. Logopedska seansa najčešće traje pola sata. Predškolska djeca dolaze dva puta na tjedan, dok djeca mlađe dobi jedan put na tjedan. Svako dijete na logopedske vježbe donosi i bilježnicu u koju se upisuje datum dolaska, zatim što logoped taj put vježba s djetetom i datum sljedećeg dolaska. Djeca dobivaju i dnevni zadatak npr. nacrtaj nešto, zatim razne grafomotoričke zadatke, a tu je i obvezno zadavanje domaće zadaće. Najviše djece ima teškoća u izgovoru glasova tzv. dyslalie, zatim slijede teškoće u govorno-jezičnoj komunikaciji, poremećaji glasa, te poremećaji ritma i tempa govora. Kod većeg broja djece postoje teškoće u usvajanju grafomotorike. Vrlo je važno da dolasci na vježbe budu redoviti, jer je tada sam učinak terapije uspješan, naravno uz dobru suradnju roditelja.

Već nekoliko godina veliku pomoć u radu s djecom pruža nam digitalni logopedski set Behringer koji se koristi u suvremenoj logopedskoj rehabilitaciji slušanja i govora. Uređaj se sastoji od tri zasebna aparata koji su na odgovarajući način povezani u jedan jedinstveni sklop. U setu je pripremljeno 50 programa koji se brzo i jednostavno mogu aktivirati, što je naročito važno u radu s djecom jer dijete ne gubi pažnju i može sve vrijeme trajanja tretmana biti usmjereno na vježbe koje mu se zadaju.

 

 

Helena Vukelja prof. logoped