Značaj priredbe u predškolskom uzrastu

Priredbe i proslave su sastavni dio programa odgojno-obrazovnog rada u vrtiću i predstavljaju
najsvečanije i najveselije trenutke za djecu, roditelje i zaposlene u predškolskoj ustanovi.
Teme priredbi mogu biti raznolike, kao i povodi za njihovo organiziranje, ali je najvažnije da
sadržaji budu tako osmišljeni da se vezuju za dječje doživljaje i iskustva. Sadržaj priredbe u
mnogome ovisi od uzrasnih mogućnosti i individualnih sposobnosti djece. Učešće djece ima
neprocjenjiv značaj za njihov doživljaj sebe i razvijanje osjećaja samopouzdanja, jer u ovim
prilikama djeca doživljavaju svoj prvi pljesak i potvrdu da ono što rade je vrijedno i lijepo. Po
ponašanju djece za vrijeme nastupa prepoznaju se kreativnost odgojitelja i napor koji je uložio
u svoj rad.
Priredbe predstavljaju aktivnosti u kojima se stvaraju uvjeti za bogaćenje dječjeg rječnika i
njegovanje gramatički pravilnog govora. Dok djeca recitiraju, pjevaju i govore, njihovo
verbalno izražavanje se odvija prema standardima književno ispravnog govora.
Glazbene i plesne aktivnosti su obavezni dio svake priredbe. Kroz ove sadržaje djeca se
upoznaju s bogatstvom svijeta glazbe i osposobljavaju izražavati svoje emocije i misli kroz
glazbu, ritam i pokret.
Za roditelje priredbe predstavljaju pravi doživljaj i uživanje, ali su i izvor saznanja o radu i
aktivnostima koje se odvijaju u vrtiću.
I za kraj misao :
„U djetetu se čovjek rađa, u čovjeku se dijete krije, od snova njihova je građa i ništa jače od
njih nije.“ (Luka Paljetak)
Jasminka Ivkić