Obilježen dječji tjedan

Pod motom „Ljubav djeci prije svega“ obilježen je Dječji tjedan nizom akcija i aktivnosti za djecu i s djecom. Cilj Dječjeg tjedna je usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu.