PRODULJENI BORAVAK BISTRAC


 


 

Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali2014.-2020.

 

PRODULJENI BORAVAK BISTRAC

 

Dječji vrtić „Bistrac“ pokreće projekt s ciljem unaprjeđenja usluga i produljenja radnog vremena. U sklopu projekta – Produljeni boravak Bistrac, vrtić će produljiti svoje radno vrijeme do 21 sat, te u rad uključiti dva kraća programa koja će se provoditi s djecom predškolske dobi od treće do šeste godine života dva puta tjedno – ENGLESKA IGRAONICA i ETNO PROGRAM. Program je namijenjen roditeljima – korisnicima usluga dječjeg vrtića.

 

Dodatni programi u sklopu Produljenog boravka održavaju se kako slijedi:
ENGLESKA IGRAONICA: utorkom i četvrtkom od 16:45 h do 17:30 h
ETNO PROGRAM: ponedjeljkom i srijedom od 16:45 h do 17:45 h

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Cilj programa engleske igraonice je razvijanje pozitivnih stavova i trajne motivacije za učenje engleskog jezika i za upoznavanje s kulturom različitih područja gdje se engleskim jezikom komunicira. Nadalje, provedbom programa potiče se razvijanje kognitivnih i komunikacijskih vještina na razini usmenog izražavanja, razvijanje socijalnih vještina i socijalne osjetljivosti, dok cilj kraćeg etno program je razvijati osjećaj poštovanja i interes kod djece prema hrvatskoj predajnoj i tradicijskoj baštini, te poticati na očuvanje vlastitog identiteta. Osim toga, u okviru projekta pripremit će se i treći program- univerzalna športska škola za djecu od 3-6 godina ciljem unaprjeđenja psihofizičkog razvoja djeteta, razvoj kreativnosti, te osjećaja zajedništva uz isticanje individualnih kvaliteta svakog polaznika kroz igru i zabavu.

Kao rezultat projekta unaprijedit će se usluge za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji provodi vrtić – produžit će se radno vrijeme istog do 21 sat te poboljšati program vrtića uvođenjem dvije nove i pripremom trećeg dodatnog kraćeg programa. Projekt doprinosi Strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj 2014. – 2020 jer projektom se osigurava uvjete da od najranije dobi budu omogućene kvalitetne i dostupne usluge za djecu /predškolske usluge; Nacionalna strategija za prava djece u RH 2014. – 2020. jer promiče programe usmjerene razvoju potencijala djece i njihovu osposobljavanju za samostalan i odgovoran život; te sukladan je Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju jer uključuje razvoj programa usklađenih sa istim.

    • projekt “Produljeni boravka Bistrac” je financiran u potpunosti sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 855.225,29 HRK.
    • razdoblje trajanja projekta je 24.10.2018. godine do 24.04.2021. godine.
    • kontakt osobe za više informacije: – Anita Domitrović, ravnateljica

– tel: 047 522 001

– e-mail: info@bistrac.hr

za više informacija o EU fondovima Europske unije:

http://www.strukturnifondovi.hr/

 

OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.