Obavijest za upisi – program Predškole i Opća igraonica

Molimo roditelje djece koji su obvezni polaznici programa predškole (rođeni od 1. 4. 2016. – 31. 3. 2017.) da podnesu prijavu u upravu Dječjeg vrtića „Bistrac” Ogulin (djeca koja ne pohađaju redovni program Vrtića).

Uz prijavu za upis djeteta u predškolu potrebno je priložiti:

  1. Presliku rodnog lista djeteta

  2. Potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta

  3. Važeći nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja o postojanju teškoća u razvoju

(samo za djecu koja imaju teškoće u razvoju)

Program predškole počinje u listopadu i odvija se u popodnevnim satima od 15,30 do 18,30 dva ili tri puta tjedno.

Također, još uvijek traju i Prijave za upis djeteta u Opću igraonicu.

Uz prijavu za upis djeteta u Opću igraonicu potrebno je priložiti:

  1. Presliku rodnog lista djeteta

  2. Potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta

  3. Važeći nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja o postojanju teškoća u razvoju (samo za djecu koja imaju teškoće u razvoju)

Program Opće igraonice počinje u listopadu i odvija se u popodnevnim satima od 15,30 do 18,30 dva puta tjedno.

Prijave primamo do 28. rujna 2022. godine.

PRIJAVA-ZA-UPIS-DJETETA-U-PROGRAM-IGRAONICE

PRIJAVA-ZA-UPIS-DJETEA-U-PROGRAM-PREDSKOLE

Uprava Vrtića