EDUKATIVNI PROGRAM „SROK“

Cilj ovog programa je upoznati djecu starijih dobnih skupina s mogućim nesrećama i mjerama
prevencije te djelokrugom rada spašavatelja i hitnih službi, odnosno jedinstvenim europskim
brojem za hitne situacije – 112. Djeca su kroz kratke edukativne filmove upoznata s mogućim
nesrećama te radom spašavatelja.