Polazak u školu

Školski obveznici su djeca koja zaključno s 31.3. tekuće godine navršavaju šest godina.  

Zakonom o odgoju i obrazovanju u članku 19. propisano je da se u prvi razred obveznog osnovnog obrazovanja upisuju djeca koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih 6 godina života.  Ukoliko roditelj želi, može podnijeti zahtjev za upis u školu djeteta koje nema navršenih šest godina života do dana 31. ožujka tekuće godine, a isto tako na zahtjev roditelja može se odgoditi upis djeteta u školu.  U oba slučaja dijete će proći postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja, na temelju postupka propisanog Pravilnikom.

Za dijete koje je pohađalo predškolsku ustanovu roditelj/skrbnik dužan je, uz zahtjev za prijevremeni upis/odgodu djeteta, priložiti i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.

Prije upisa provodi se postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta.

Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodi stručno povjerenstvo škole prije redovitog upisa djeteta u prvi razred.  Psihofizičko stanje djeteta, utvrđuje se i radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog oslobađanja od upisa u prvi razred osnovne škole, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi utvrđivanja primjerenog školovanja. U ovim slučajevima psihofizičko stanje djeteta, odnosno učenika utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne uprave.

Stručno povjerenstvo škole čini nadležni školski liječnik – specijalist školske medicine, stručni suradnici zaposleni u školi (pedagog i/ili psiholog, i/ili stručnjak edukator – rehabilitator i /ili stručni suradnik logoped i/ili stručni suradnik socijalni pedagog), učitelj razredne nastave i učitelj hrvatskog jezika. Stručno povjerenstvo škole je nadležno za postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta zbog redovitog upisa u prvi razred osnovne škole, a kada procijeni da za to postoji potreba odnosno na zahtjev roditelja predložiti će stručnom povjerenstvu Ureda prijevremeni upis ili odgodu škole. Također stručno povjerenstvo škole predlaže i primjereni program osnovnog obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju.

Ako se utvrdi da dijete nije spremno za polazak u školu, stručno povjerenstvo može predložiti odgodu upisa u prvi razred u toj školskoj godini. Ukoliko je Vašem djetetu odgođen polazak u školu, a ostaje koristiti program vrtića, potrebno je presliku rješenja o odgodi dostaviti vrtiću nakon što je dobijete na kućnu adresu.