Lutkarski festival

Odgojiteljice Dječjeg vrtića „BISTRAC“ Ogulin sudjelovale su na 2. Lutkarskom festivalu
Učiteljskog fakulteta LUF UF 2023. koji je održan 28. i 29. rujna, u Čakovcu. Tema
ovogodišnjeg festivala bila je „Lutka u odgoju i obrazovanju“.
Predstavom „Sve je moje“ nastupile su u umjetničkom, izvedbenom, dijelu programa koji su
sačinjavale selektirane amaterske lutkarske predstave nastale od strane odgojitelja i učitelja.
U sklopu Festivala sudjelovale su i u dvodnevnom umjetničko-stručnom usavršavanju kroz
predavanja renomiranih predavača iz umjetničkog područja, posebice lutkarstva i kroz
umjetničke radionice iz lutkarstva i izvedbenih umjetnosti za učitelje, odgojitelje i studente
Učiteljskih fakulteta.
„Pokretanje festivala LUF UF nastalo je iz namjere i potrebe da se odgojiteljima i učiteljima i
svim drugim praktičarima koji su se obrazovali na učiteljskim fakultetima ili srodnim
institucijama omogući prikazati svoj umjetnički rad u području lutkarstva pred stručnjacima,
kolegama i djecom.
Lutka ima mjesto u gotovo svakoj odgojno-obrazovnoj ustanovi na području Republike Hrvatske,
a upravo na interes djece za ovom vrstom umjetnosti utječu javnosti nevidljivi promicatelji
lutkarstva, odgojitelji i učitelji. Predstave koje kreiraju i izvode za djecu ostaju vidljive samo
unutar ustanove u kojoj rade te ne postoji mjesto gdje bi svoj umjetnički rad mogli pokazati i
drugima. 
Stoga je cilj Festivala omogućiti odgojiteljima i učiteljima platformu unutar koje će se predstaviti
svojim umjetničkim radovima, ali i usavršavati u području lutkarstva.“