Kako odgojitelj može poduprijeti odrastanje djeteta

Odgojitelj  i kvaliteta njegova rada ovisi o tome kakve odnose gradi sa svim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa i kakva znanja, vještine i osobnost unosi i razvija tijekom obavljanja svoje profesionalne uloge. Odgojitelj tijekom svoga rada i  stručnog usavršavanja razvija neke vještine, a  očekuje se da će ga životno i profesionalno iskustvo izgraditi  kao osobu. Znanja koja se odgojitelju nude tijekom formalnog i stručnog usavršavanja više su usmjerena na djetetov razvoj i mogućnosti njegova poticanja.

Ako je odgojitelj strpljiv i usmjerava dijete na osvještavanje i zastupanje vlastitih potreba doći će do restrukturiranja ponašanja. Dijete će prihvatiti kontrolu koja nije ugrožavajuća i ograničavajuća...

Opširnije

DJEČJI VRTIĆ – MJESTO KVALITETNOG UČENJA DJECE

        Dječji vrtić je mjesto u kojem dijete uči na zabavan, kreativan i maštovit način. Unutar vrtićkog konteksta djeca bez opterećenja stječu socijalne vještine i kognitivne sposobnosti.

Poštivajući činjenicu da djeca imaju različite intelektualne predispozicije te različito misle i uče, odgajatelj je obvezan u procesu učenja pristupati individualizirano, usklađeno s potrebama i mogućnostima svakog djeteta.

Potrebno je „slušati“djecu,promatrati i razumjeti način na kojeg djeca razmišljaju.Na temelju povratnih informacija nužno je kreirati kvalitetnu sredinu u kojoj će djeca na jedinstven i jednostavan način učiti i usvajati nove pojmove i informacije.

Bogatstvo didaktičkog materijala i raznovrsna ponuda prirodnih materijala stvaraju kontekst, poticaja...

Opširnije

Proslavili smo 60. rođendan vrtića

Obilježavanje 60. godina ranog i predškolskog odgoja u gradu Ogulinu.

Iz godine u godinu trudimo se ići naprijed, u korak sa suvremenom pedagoškom praksom. Cjelokupna kvaliteta života djeteta u vrtiću je rezultat uvažavanja i razumijevanja svih dionika odgojno obrazovnog procesa. Kvalitetu odgoja i učenja djece u vrtiću nikako ne smijemo promatrati kroz perspektivu onoga što ih je odgojitelj  određenog dana podučavao, niti je svesti na informacije koje dijete po dolasku kući može reproducirati (što su taj dan u vrtiću „naučili“).

Kvalitetu življenja, odgoja i učenja djeteta u vrtiću određuje splet okolnosti, pa i onih „nevažnih“, u kojima se dijete svakodnevno nađe. Bolje je reći da u vrtiću uopće nema nevažnih situacija.

Sve su situacije vrtićkog odrast...

Opširnije

Kako poboljšati socijalne vještine djeteta

Odgojitelji su jedni od najutjecajnijih modela djeci. Po njima djeca uče različite socijalne uloge i vještine, razvijaju samopouzdanje.

Mi odgojitelji starije skupine „Ribice“ nastojimo biti tolerantni, marljivi, srdačni, miroljubivi i slično, jer znamo da to djeca očekuju od nas, ali i mi od njih.

Da bi djecu poučili socijalnim vještinama nije dovoljno samo pričati o tome kako moraju biti ljubazna, velikodušna i slično. Kolegica i ja djeci osmišljavamo i pripremamo situacije u kojima djeca mogu učiti i usvojiti. Djeci nije dovoljno govoriti tome što se ne smije o što ne rade dobro, već je vrlo važno, a što i činimo, reći im kada nešto naprave dobro.

Pri poučavanju nastojimo djecu pozitivno potkrijepiti i pohvaliti, nagraditi, dati pozitivnu pažnju, ponašanje koje...

Opširnije