N A T J E Č A J za radno mjesto POMOĆNI RADNIK/CA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU

DJEČJI VRTIĆ “BISTRAC” OGULIN OGULIN Petra Preradovića 23 KLASA: 112-01 URBROJ: 2133-77-21-191 Ogulinu, 16. lipnja 2021 g.   Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. , 94/13. i 98/19) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin objavljuje N A T J …
Nastavite čitati N A T J E Č A J za radno mjesto POMOĆNI RADNIK/CA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU

N A T J E Č A J za radno mjesto TAJNIK/CA

DJEČJI VRTIĆ “BISTRAC” OGULIN OGULIN Petra Preradovića 23 KLASA: 112-01 URBROJ: 2133-77-21-190 Ogulinu, 16. lipnja 2021.   Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07., 94/13 i 98/19.) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin objavljuje N A T J E Č …
Nastavite čitati N A T J E Č A J za radno mjesto TAJNIK/CA

Natječaj

N A T J E Č A J za radno mjesto KUHAR/ICA – jedan (1) izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme N A T J E Č A J za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA – jedan (1) izvršitelja/ica na određeno, nepuno radno vrijeme

N A T J E Č A J za radno mjesto

DJEČJI VRTIĆ “BISTRAC” OGULIN OGULIN Petra Preradovića 23 KLASA: 112-01 URBROJ: 2133-77-21-26 Ogulinu, 5. veljače 2021. g. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin objavljuje N A T J E Č A …
Nastavite čitati N A T J E Č A J za radno mjesto

Natječaj za radno mjesto POMOĆNI RADNIK/CA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU

DJEČJI  VRTIĆ  “BISTRAC” OGULIN OGULIN Petra Preradovića 23 KLASA: 112-01 URBROJ: 2133-77-20-291 Ogulinu, 16. studenog 2020. g. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin objavljuje   N A T J E Č …
Nastavite čitati Natječaj za radno mjesto POMOĆNI RADNIK/CA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU

Obavijest za kandidate natječaja za ravnatelja/icu Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin

Obavijest za kandidate natječaja za ravnatelja/icu Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin Kandidati prijavljeni na natječaj za ravnatelja/icu Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja obaviještavaju se da će dana 16. studenog 2020. godine s početkom u 10 sati biti održan intervju sa kandidatima online, putem video-veze, a detaljno će biti obaviješteni putem e-maila koji …
Nastavite čitati Obavijest za kandidate natječaja za ravnatelja/icu Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE D.V. “BISTRAC”

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08 i 127/19.), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 46. i 48. Statuta Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin te Odluke Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice …
Nastavite čitati NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE D.V. “BISTRAC”