Natječaj ODGOJITELJ/ICA

KLASA: 112-01/19-01

URBROJ: 2133-77-19-161

Ogulin, 18. lipnja 2019. g.

                                              

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin objavljuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

            ODGOJITELJ/ICA – jedan (1) izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme

                                                  (20 sati tjedno) do realizacije projekta produljenog boravka u Dječjem vrtiću “Bistrac”

                                               – unapređenje usluga za djecu u su...

Opširnije

NATJEČAJ za radno mjesto VODITELJ/ICA PROJEKTA

KLASA: 112-01/19-01

URBROJ: 2133-77-19-160

Ogulin, 18. lipnja 2019. g.

Na temelju članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin objavljuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

VODITELJ/ICA PROJEKTA za rad na unapređenju usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – produljeni boravak u Dječjem vrtiću “Bistrac” Ogulin

Uvjeti:   Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

–    VŠS odgojno obrazovnog smjera

  • 1 godina radnog iskustva na projektima
  • Izvrsno poznavanje rada na računalu

 

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti:

-životopis,

-domovnica,

-diplomu o stečenoj stručnoj spremi (original diploma ili ovjerena preslika),

-uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od dana objave ovog na...

Opširnije

natječaji

DJEČJI  VRTIĆ  “BISTRAC” OGULIN
OGULIN
Petra Preradovića 23
KLASA: 112-01/19-01
URBROJ: 2133-77-19-21
Ogulin, 15. siječnja 2019. g.

Na temelju članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin objavljuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

VODITELJ/ICA PROJEKTA za rad na unapređenju usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – produljeni boravak u Dječjem vrtiću “Bistrac” Ogulin

Uvjeti:   Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

–    VŠS odgojno obrazovnog smjera

  • 1 godina radnog iskustva na projektima
  • Izvrsno poznavanje rada na računalu

 

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti:

-životopis

-domovnica

-diplomu o stečenoj stručnoj spremi (original diploma ili ovjerena preslika)...

Opširnije

NATJEČAJ za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA

DJEČJI VRTIĆ “BISTRAC” OGULIN

OGULIN

Petra Preradovića 23

KLASA: 112-01/18-01

URBROJ: 2133-77-18-248

Ogulin, 15. studenog 2018. g.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin objavljuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA – jedan (1) izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme

(20 sati tjedno) u trajanju od 29 mjeseci

– unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog

odgoja i obrazovanja – produljeni boravak u

Dječjem vrtiću “Bistrac” Ogulin

Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilnika ...

Opširnije

NATJEČAJ za radno mjesto VODITELJ/ICA PROJEKTA

DJEČJI VRTIĆ “BISTRAC” OGULIN

OGULIN

Petra Preradovića 23

KLASA: 112-01/18-01

URBROJ: 2133-77-18-247

Ogulin, 15. studenog 2018. g.

Na temelju članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin objavljuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

VODITELJ/ICA PROJEKTA za rad na unapređenju usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – produljeni boravak u Dječjem vrtiću “Bistrac” Ogulin

Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– VŠS odgojno obrazovnog smjera

  • 1 godina radnog iskustva na projektima

  • Izvrsno poznavanje rada na računalu

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti:

-životopis,

-domovnica,

-diplomu o stečenoj stručnoj spremi (original diploma ili ovjerena preslika),

-uvjerenje o...

Opširnije

Naječaj za odgojitelje

DJEČJI VRTIĆ “BISTRAC” OGULIN

OGULIN

Petra Preradovića 23

KLASA: 112-01/18-01

URBROJ: 2133-77-18-225

Ogulinu, 8. studenog 2018. g.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin objavljuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA – tri (3) izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme

do 31. svibnja 2019. godine

Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću (NN br. 133/97.).

Uz zamolbu kandidati moraju...

Opširnije

Natječaj

DJEČJI VRTIĆ “BISTRAC” OGULIN
OGULIN
Petra Preradovića 23

KLASA: 112-01/18-01

URBROJ: 2133-77-18-224

Ogulinu, 6. studenog 2018. g.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin i odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin raspisuje se

N A T J E Č A J

za radno mjesto

VODITELJA RAČUNOVODSTVA– jedan izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.)i Pravilnika o vrsti stručne spreme st

ručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtić...

Opširnije