Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica za rad u predškoli

DJEČJI VRTIĆ “BISTRAC” OGULIN
OGULIN
Petra Preradovića 23

KLASA: 112-01
URBROJ: 2133-77-20-211
Ogulinu, 17. rujna 2020. g.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA – jedan (1) izvršitelja/ica na određeno, nepuno radno vrijeme za rad u predškoli

Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću (NN br. 133/97.).

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti:
-ži...

Opširnije

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica u produljenom boravku

KLASA: 112-01/19-01
URBROJ: 2133-77-19-212
Ogulin, 17. rujna 2020. g.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin donosi odluku o objavljivanju

N A T J E Č A J A
za radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA – jedan (1) izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme
(20 sati tjedno) do realizacije projekta produljenog boravka u Dječjem vrtiću “Bistrac”
– unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog
odgoja i obrazovanja – produljeni boravak u
Dječjem vrtiću “Bistrac” Ogulin

Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13...

Opširnije

Natječaj za radno mjesto ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA

DJEČJI VRTIĆ “BISTRAC” OGULIN
OGULIN
Petra Preradovića 23

KLASA: 112-01
URBROJ: 2133-77-20-213
Ogulinu, 17. rujna 2020. g.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA – jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću (NN br. 133/97.).

Uz zamolbu kandidati moraju priloži...

Opširnije