Natječaj ODGOJITELJ/ICA

KLASA: 112-01/19-01

URBROJ: 2133-77-19-161

Ogulin, 18. lipnja 2019. g.

                                              

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin objavljuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

            ODGOJITELJ/ICA – jedan (1) izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme

                                                  (20 sati tjedno) do realizacije projekta produljenog boravka u Dječjem vrtiću “Bistrac”

                                               – unapređenje usluga za djecu u su...

Opširnije

NATJEČAJ za radno mjesto VODITELJ/ICA PROJEKTA

KLASA: 112-01/19-01

URBROJ: 2133-77-19-160

Ogulin, 18. lipnja 2019. g.

Na temelju članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin objavljuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

VODITELJ/ICA PROJEKTA za rad na unapređenju usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – produljeni boravak u Dječjem vrtiću “Bistrac” Ogulin

Uvjeti:   Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

–    VŠS odgojno obrazovnog smjera

  • 1 godina radnog iskustva na projektima
  • Izvrsno poznavanje rada na računalu

 

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti:

-životopis,

-domovnica,

-diplomu o stečenoj stručnoj spremi (original diploma ili ovjerena preslika),

-uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od dana objave ovog na...

Opširnije