PRODULJENI BORAVAK BISTRAC

Europski socijalni fond
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali
2014.-2020.

PRODULJENI BORAVAK BISTRAC

Dječji vrtić „Bistrac“ pokreće projekt s ciljem unaprjeđenja usluga i produljenja radnog vremena. U sklopu projekta – Produljeni boravak Bistrac, vrtić će produljiti svoje radno vrijeme do 21 sat, te u rad uključiti dva kraća programa koja će se provoditi s djecom predškolske dobi od treće do šeste godine života dva puta tjedno – ENGLESKA IGRAONICA i ETNO PROGRAM. Program je namijenjen roditeljima – korisnicima usluga dječjeg vrtića.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Cilj programa engleske igraonice je razvijanje pozitivnih stavova i trajne motivacije za učenje engleskog jezika i za upoznavanje s kulturom različitih područja gdje se engleskim jezi...

Opširnije