Dobrodošli

O NAMA

Davne 1956. godine, 13. studenog, dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin otvorio je svoja vrata za mališane Ogulina, u skromnom i neadekvatnom, ali ipak s mnogo ljubavi prilagođenom prostoru. Kako se sve više vrednovao rad odgojitelja s djecom, a postojala je i sve veća potreba za zbrinjavanjem djece, 1976. godine počeo se graditi novi vrtić na adresi Petra Preradovića koji je svoja vrata otvorio 11. veljače 1977. godine. Od tada predškolski odgoj napreduje i prilagođava se potrebama i interesu djece i roditelja. Ponovna potreba za pojačanim smještajem djece u ustanovu predškolskog odgoja rezultirala je dogradnjom dodatnih prostora koji su stavljeni u funkciju 1. rujna 2019. godine čime smo povećali našu vrtićku obitelj.

Međutim, postojeći objekt u središtu grada nije bio dovoljan za smještaj sve djece. Stoga je krajem kolovoza 2021.godine na Svetom Petru otvorena nova zgrada dječjeg vrtića kojom su, nakon dugog niza godina, zadovoljene potrebe roditelja.

Djelatnost Vrtića je provođenje njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi od 1. godine života do polaska u školu. Osnivač i vlasnik Vrtića je Grad Ogulin.

Naš je vrtić mjesto gdje se poštuje individualnost svakog djeteta, te mu se omogućuje rast i razvoj uz poticajno okruženje i ugodno ozračje. Vrtić gdje je svako dijete jedinstveno i posebno i gdje zadovoljava svoje potrebe, stječe svoje prve spoznaje o sebi i svijetu oko sebe, razvija svoje potencijale i stječe spoznaje i vještine potrebne za život. Vrtić kao mjesto zadovoljstva, pripadanja i kvalitetnih odnosa.

Želimo da djeca jednog dana, kada zatvore vrata vrtića, ostanu i dalje veseli i znatiželjni i krenu hrabro u istraživanje svijeta znanja, da postanu osobe koje će znati cijeniti i poštovati sve ljude oko sebe, bez razlika.