Bubamare

Pedagoške godine 2020./21. mješovita skupina Bubamare broji 21 dijete,11 dječaka i 10 djevojčica.

Odgojiteljice : Irena Gašparović i Dijana Puškarić