Bubamare

U mlađu jasličku skupinu „ Bubamare“ je upisano 12 djece od 1,5.g. do 3.g. , 5 djevojčica i 7 dječaka.

Odgojiteljice : Irena Gašparović i Dijana Puškarić

BUBAMARE MI SMO MALENE ,

VESELE I CRVENE.

SVAKIM DANOM SVE STARIJE

I SAMOSTALNIJE.

A ŠTO RADIMO MI ?

NAŠ JEDINI POSAO JE IGRA…