Pužići

Skupina Pužići od školske godine 2023./2024. broji 19-tero djece u dobi od 3 – 5 godina.

U odgojnoj skupini rad se organizira po centrima aktivnosti koji se formiraju u skladu sa potrebama djece, kao i njihovim individualnim sposobnostima i interesima. Na taj način potiče se razvoj samostalnosti, socijalnih i moralnih vrijednosti. Djeca imaju višestruke prednosti od obogaćenog i poticajnog okruženja koje im nudi brojne mogućnosti za eksperimentiranje, istraživanje i provjeravanje spoznaja.

Što još radimo u vrtiću?

Maštamo, pričamo priče, pjevamo i plešemo, učimo, gradimo, igramo se u pijesku, pravimo kolače u pijesku, šetamo prirodom, a kada padne snijeg igramo se na snijegu.

Ne zaboravimo: učenje kroz igru je najprirodniji i najlakši način da dijete motiviramo, ohrabrimo i naučimo nečemu novom.