InfoStudio.hr - Internet usluge

DJEČJI VRTIĆ BISTRAC U OGULINU !!

 

 

 

Prihodi i rashodi 2015

 

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Bilanca

Izveštaj o obvezama

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

 

 

 

 

Ravnateljica: Ivanka Turković

 

 

Novosti
O vrtiću
Skupine
Za roditelje
Radni dan
Kontakt