Natječaji

NATJEČAJ_Stručnjak zaštite na radu_1 izvršitelj na NV_nepuno NATJEČAJ_Odgojitelj-ica_program predškole_1 izvršitelj na OV_nepuno NATJEČAJ_Odgojitelj-ica_program igraonice_1 izvršitelj na OV_nepuno NATJEČAJ_Odgojitelj-ica_1 izvršitelj na NV

N A T J E Č A J za radno mjesto POMOĆNI KUHAR/ICA – jedan (1) izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za djelatnicu koja koristi bolovanje)

DJEČJI VRTIĆ ”BISTRAC” OGULIN Sveti Petar 41D 47300 OGULIN KLASA: 112-01/22-01 URBROJ: 2133-77-04-22-423 Ogulinu, 11. studenoga 2022. godine   Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “BISTRAC” Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “BISTRAC” Ogulin objavljuje N A T …
Nastavite čitati N A T J E Č A J za radno mjesto POMOĆNI KUHAR/ICA – jedan (1) izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za djelatnicu koja koristi bolovanje)

N A T J E Č A J za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA – sedam (7) izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

DJEČJI VRTIĆ ”BISTRAC” OGULIN Sveti Petar 41D 47300 OGULIN KLASA: 112-01/22-01 URBROJ: 2133-77-04-22-424 Ogulinu, 11. studenoga 2022. godine   Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “BISTRAC” Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “BISTRAC” Ogulin objavljuje N A T …
Nastavite čitati N A T J E Č A J za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA – sedam (7) izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

N A T J E Č A J za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA – jedan (1) izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za djelatnicu koja koristi rodiljni dopust)

DJEČJI VRTIĆ ”BISTRAC” OGULIN Sveti Petar 41D 47300 OGULIN KLASA: 112-01/22-01 URBROJ: 2133-77-04-22-425 Ogulinu, 11. studeni 2022. godine   Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “BISTRAC” Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “BISTRAC” Ogulin objavljuje N A T …
Nastavite čitati N A T J E Č A J za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA – jedan (1) izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za djelatnicu koja koristi rodiljni dopust)

N A T J E Č A J za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA – jedan (1) izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme (zamjena za djelatnicu koja koristi roditeljski dopust)

DJEČJI VRTIĆ ”BISTRAC” OGULIN Sveti Petar 41D 47300 OGULIN KLASA: 112-01/22-01 URBROJ: 2133-77-04-22-426 Ogulinu, 11. studeni 2022. godine   Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “BISTRAC” Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “BISTRAC” Ogulin objavljuje N A T …
Nastavite čitati N A T J E Č A J za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA – jedan (1) izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme (zamjena za djelatnicu koja koristi roditeljski dopust)