NATJEČAJ ZA ZDRAVSTVENOG VODITELJ/ICA

DJEČJI  VRTIĆ  “BISTRAC” OGULIN
OGULIN
Petra Preradovića 23

KLASA: 112-01
URBROJ: 2133-77-20-111
Ogulinu, 13. svibnja 2020. g.
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin objavljuje

N A T J E Č A J

                                                           za radno mjesto

ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA – jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme (16 sati tjedno)

Uvjeti:   Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.)                     i Pravilnika o vrst...

Opširnije

Natječaj za voditelja projekta

DJEČJI VRTIĆ „BISTRAC“
Petra Preradovića 23
47300 O G U L I N tel./fax. 047/522-001
www.bistrac.hr; info@bistrac.hr

KLASA: 112-01/20-01
URBROJ: 2133-77-20-96
Ogulin, 20. travnja 2020. g.

Na temelju članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin objavljuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

VODITELJ/ICA PROJEKTA za rad na unapređenju usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – produljeni boravak u Dječjem vrtiću “Bistrac” Ogulin

Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– VŠS odgojno obrazovnog smjera

  • 1 godina radnog iskustva na projektima

  • Izvrsno poznavanje rada na računalu

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti:

-životopis,

-domovnica,

-diplomu o stečenoj stručnoj spre...

Opširnije

Natječaj za radno mjesto SPREMAČ/ICA

DJEČJI  VRTIĆ  “BISTRAC” OGULIN
OGULIN
Petra Preradovića 23

KLASA: 112-01
URBROJ: 2133-77-20-9
Ogulinu, 9. siječnja 2020. g.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin objavljuje

N A T J E Č A J

                                                            za radno mjesto

SPREMAČ/ICA – jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme                                     

Uvjeti:   Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.)   i Pravilnika o vrsti stručne ...

Opširnije

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica

DJEČJI  VRTIĆ  “BISTRAC” OGULIN
OGULIN
Petra Preradovića 23

KLASA: 112-02
URBROJ: 2133-77-19-424
Ogulinu, 9. prosinca 2019. g.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin a odlukom Upravnog vijeća Dječjeg vrića “Bistrac” Ogulin  sa sjednice održane 6. prosinca 2019. godine objavljuje se

N A T J E Č A J

                                                            za radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA – jedan (1)  izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme (10 sati tjedno), za rad u predškoli            

Uvjeti:   Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazova...

Opširnije

Natječaj za radno mjesto spremača/ice

DJEČJI  VRTIĆ  “BISTRAC” OGULIN
OGULIN
Petra Preradovića 23

KLASA: 112-0
URBROJ: 2133-77-19-425
Ogulinu, 10. prosinca 2019. g.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin objavljuje

N A T J E Č A J

                                                            za radno mjesto

SPREMAČ/ICA – jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

                                                                  

Uvjeti:   Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (...

Opširnije

Natječaj za voditelja projekta

KLASA: 112-01/19-01

URBROJ: 2133-77-19-398

Ogulin, 19. studenog 2019. g.

Na temelju članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin objavljuje

N A T J E Č A J

                                                            za radno mjesto

VODITELJ/ICA PROJEKTA za rad na unapređenju usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – produljeni boravak u Dječjem vrtiću “Bistrac” Ogulin

Uvjeti:   Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

–    VŠS odgojno obrazovnog smjera

  • 1 godina radnog iskustva na projektima
  • Izvrsno poznavanje rada na računalu

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti:

-životopis,

-domovnica,

-diplomu o stečenoj stručnoj s...

Opširnije