Cvjetići

Skupina: Cvjetići
Pedagoška godina: 2019./2020.
Broj upisane djece: 25
Dob djece: djeca u šestoj i sedmoj godini života
Odgojiteljice skupine: Tatjana Salopek Pintar i Dijana Puškarić