DJEČJI VRTIĆ – MJESTO KVALITETNOG UČENJA DJECE

        Dječji vrtić je mjesto u kojem dijete uči na zabavan, kreativan i maštovit način. Unutar vrtićkog konteksta djeca bez opterećenja stječu socijalne vještine i kognitivne sposobnosti.

Poštivajući činjenicu da djeca imaju različite intelektualne predispozicije te različito misle i uče, odgajatelj je obvezan u procesu učenja pristupati individualizirano, usklađeno s potrebama i mogućnostima svakog djeteta.

Potrebno je „slušati“djecu,promatrati i razumjeti način na kojeg djeca razmišljaju.Na temelju povratnih informacija nužno je kreirati kvalitetnu sredinu u kojoj će djeca na jedinstven i jednostavan način učiti i usvajati nove pojmove i informacije.

Bogatstvo didaktičkog materijala i raznovrsna ponuda prirodnih materijala stvaraju kontekst, poticajan za svako dijete.

Manipuliranje raznovrsnim  materijalom u kombinaciji s brojevima pruža mogućnost indirektnog ovladavanja matematičkim vještinama i pojmovima.

Bogatstvo slagalica i igre slovima potiču  razvoj predčitalačkih vještina. Nizanjem slova djeca svladavaju govorne barijere te usvajaju glasovnu sintezu i analizu.

Istraživačke aktivnosti izazivaju najveći interes većine djece. Kroz igru prirodnim materijalom djeca spoznaju količinske vrijednosti i usvajaju prirodne zakonitosti.

 

Promatrajući odgojno-obrazovnu praksu odgajatelj svojim kompetencijama i „finim sluhom“treba kreirati prostor koji će zadovoljiti formu kvalitetnog mjesta učenja.

U takvom ambijentu djeca će samoorganizirano učiti, upravljati procesom vlastitog učenja i preuzimati odgovornost .

Skupina: Zečići

Odgojiteljica:Bernardica Ceranić