Kako odgojitelj može poduprijeti odrastanje djeteta

Odgojitelj  i kvaliteta njegova rada ovisi o tome kakve odnose gradi sa svim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa i kakva znanja, vještine i osobnost unosi i razvija tijekom obavljanja svoje profesionalne uloge. Odgojitelj tijekom svoga rada i  stručnog usavršavanja razvija neke vještine, a  očekuje se da će ga životno i profesionalno iskustvo izgraditi  kao osobu. Znanja koja se odgojitelju nude tijekom formalnog i stručnog usavršavanja više su usmjerena na djetetov razvoj i mogućnosti njegova poticanja.

Ako je odgojitelj strpljiv i usmjerava dijete na osvještavanje i zastupanje vlastitih potreba doći će do restrukturiranja ponašanja. Dijete će prihvatiti kontrolu koja nije ugrožavajuća i ograničavajuća. Ona će mu zadovoljiti potrebu za sigurnošću i pripadanjem te će odgojiteljeve riječi postati dio djetetova  unutrašnjeg govora i usmjeriti ga razvoju samokontrole. Pri prvom susretu s djetetom odgojitelji počinju graditi odnos privrženosti kako bi dijete razvilo povjerenje u njega kao novu važnu osobu u svojemu životu. Nakon perioda adaptacije odgojitelj će djetetu omogućiti daljnju socijalizaciju, pozitivne emocije i istraživanje okoline. Važno je da se odgojitelj prema djetetu ne ponaša previše zaštitnički i da ga ne ograničava u kretanju i djelovanju.

Važan odgojiteljev posao je upućivati roditelje na djetetove razvojne mogućnosti i poticanje djetetove samostalnosti. Što više znanja odgojitelj ima, bolje razumije posebnosti i zakonitosti odrastanja, a što je u većoj mjeri usmjeren na dijete, bolje će razumjeti njegove potrebe i ponašanje. Kompetentnost odgojitelja odraz je kvalitete obavljanja profesionalne uloge usmjerene na praćenje djetetova razvoja kroz kvalitetan međuljudski odnos i stvaranje pogodnog okruženja u kojemu će se dijete najbolje razviti u skladu s osobnim potencijalima i dobi.

Napisala: odgojiteljica Anita Domitrović