Javni poziv za podnošenje prijava za upis u redovni program za pedagošku godinu 2017./2018.

Upisi se provode za:

– redoviti vrtićki program.

Zahtjev za upis s potrebnom dokumentacijom se može predati od 1. do 15. svibnja 2017. godine osobno u upravi Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin radnim danom od 7 do 15 sati ili putem pošte na adresu Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin, Petra Preradovića 23, 47 300 Ogulin, s naznakom „Prijava za upis u redoviti program“.

 Zahtjev za upis se može podignuti u upravi vrtića ili ovdje. Uz zahtjev za upis se obvezno prilaže:

– presliku djetetovog rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih

– dokaz da dijete ima prebivalište na području Grada Ogulina

– preslike osobnih iskaznica oba roditelja

– potvrdu poslodavca o zaposlenju oba roditelja ili, za dijete čiji su roditelji redoviti studenti potvrdu fakulteta o redovitom školovanju.

Ostvarivanje prednosti pri upisu se ostvaruje na temelju bodovanja zakonskih kriterija. Kriteriji se utvrđuju na temelju slijedećih isprava:

– djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – presliku rješenja nadležnog ministarstva o statusu žrtve ili invalida Domovinskog rata,

– djeca s teškoćama u razvoju, ako ih se može integrirati u redoviti program – mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi nalazi, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka (preslika),

– djeca iz obitelji s troje ili više djece – presliku rodnih listova ili izvatka iz matice rođenih ostale djece u obitelji.

– djeca samohranih roditelja te djeca iz jednoroditeljskih obitelji i djeca u udomiteljskim obiteljima – preslika rješenja Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji.

– djeca roditelja koji primaju dječji doplatak – presliku rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu.

Djeca s prebivalištem na području drugog grada ili općine se mogu upisati ako su zadovoljene potrebe za smještajem djece čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Grada Ogulina. Zahtjevu za upis potrebno je priložiti odluku grada ili općine u kojoj dijete ima prebivalište kojim se odobrava sufinanciranje boravka djeteta u vrtiću.

Zahtjev za upis koji ne sadrži navedenu dokumentaciju ili je podnesen izvan roka neće se razmatrati.

Više informacija o upisima može se pronaći ovdje ili na brojeve telefona 047/522-001 i 047/811-952.

Prijave za igraonicu i malu školu također se mogu podnijeti prilikom podnošenja prijava za upis u redovni program.

Rezultati upisa će se objaviti najkasnije do 15. lipnja 2017. godine na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Bistrac“.