OBAVIJEST RODITELJIMA

Zbog zakonske procedure Izmjene i dopune Pravilnika o upisima i kriterijima upisa djece u Dječji vrtić “Bistrac” Ogulin, te prijava  za upis djece nalaze se na oglasnoj ploči Vrtića i u toku dana bit će postavljene na internetsku stranicu.

Početak zaprimanja  dokumentacije pomiče se na 21. svibnja 2019.

Opširnije

VAŽNO!

Molimo roditelje da ne prikupljaju dokumentaciju za prijavu djece u Dječji vrtić “Bistrac” po starom obrascu, jer će se izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima i kriterijima upisa u Dječji vrtić “Bistrac” Ogulin mijenjati dokumentacija, a time i obrazac prijave za upis u vrtić.

Opširnije

natječaji

DJEČJI  VRTIĆ  “BISTRAC” OGULIN
OGULIN
Petra Preradovića 23
KLASA: 112-01/19-01
URBROJ: 2133-77-19-21
Ogulin, 15. siječnja 2019. g.

Na temelju članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin objavljuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

VODITELJ/ICA PROJEKTA za rad na unapređenju usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – produljeni boravak u Dječjem vrtiću “Bistrac” Ogulin

Uvjeti:   Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

–    VŠS odgojno obrazovnog smjera

  • 1 godina radnog iskustva na projektima
  • Izvrsno poznavanje rada na računalu

 

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti:

-životopis

-domovnica

-diplomu o stečenoj stručnoj spremi (original diploma ili ovjerena preslika)...

Opširnije