PROGRAM PREDŠKOLE

Program predškole nastavlja sa svojom realizacijom.

U periodu od 25. do 29. svibnja održavati će se svakodnevno od 8h do 11:30h. Molimo roditelje čija djeca imaju neku kroničnu bolest, kašlju i imaju povišenu temperaturu da ih ne dovode u program predškole.

Za sve informacije možete se obratiti u upravu vrtića na broj telefona 047 522 001

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_skole.pdf