Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću

Ruksak (pun) kulture program je koji zajednički provode Ministarstvo kulture i Ministarstvo
znanosti i obrazovanja kao dopunski program potpore kurikulumu u vrtićima, osnovnim i srednjim
školama. Program omogućava dostupnost i približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima koji žive u
sredinama s ograničenom dostupnosti kulturnim i umjetničkim sadržajima. Program razvija njihovo
kreativno obrazovanje, senzibilizira djecu i mlade za područje umjetnosti i kulture
te omogućuju djeci i mladima pristup svim vrstama umjetnosti i kulture.
Prijavom našeg vrtića na projekt postali smo jedan od tri vrtića na području naše županije kojem je
omogućeno upoznavanje sa sadržajima umjetničkog i kulturnog odabranog područja izvedbene
umjetnosti.
Cilj nam je bio kroz bogatstvo sadržaja pružiti djeci doživljaje i poticaje za izražavanje i stvaranje,
kao i razvoj njihovih stvaralačkih potencijala.
Kazališna družina Clou u suradnji s Lutkarskom organizacijom koju fakat trebamo – LOFT izveli
su za nas neverbalno klaunsko lutkarsku predstavu Lila. Na predstavi su sudjelovala sva djeca matičnog
objekta Sv. Petar 41D. Svako dijete ponijelo je kući bedž, a vrtićka knjižnica obogaćena je slikovnicama
Lila, po kojoj je predstava i nastala,
Odgojno – obrazovna skupina Sovice sudjelovala je na LiLionica – LiLina radionica osjećaja koja
se je provela na nakon predstave, s naglaskom na promjene boje nosa koje se LiLi događaju u predstavi, a
koje su vezane za određena stanja i emocije.