IZLET U RIJEKU – 24.10. 2023.

Djeca predškolskih skupina „Sovice“, „Ježići“ i „Točkice“ posjetila su Gradsko kazalište
lutaka Rijeka gdje su pogledali predstavu „Žabeceda“. Kroz avanture Žabca i čuvara slova
djeca su upoznala svijet slova koja tek kad se pomaknu sa svog abecednog mjesta mogu
napraviti nered i stvoriti „riječ“. Poslije predstave djeca su posjetila Astronomski centar
Rijeka gdje su gledala animirano-edukativni film „Putovanje male zvijezde“.