OBAVIJEST – UPISI ZA PROGRAM PREDŠKOLE I IGRAONICE

Molimo roditelje djece koji su obvezni polaznici programa predškole (rođeni od 1.4.2017. – 31.3.2018.) da podnesu zahtjev za upis u upravu Dječjeg vrtića „BISTRAC“ Ogulin (djeca koja ne pohađaju redovni program Vrtića).

Uz zahtjev za upis djeteta u predškolu potrebno je priložiti:

  1. Presliku rodnog lista djeteta
  2. Potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
  3. Važeći nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja o postojanju teškoća u razvoju (samo za djecu koja imaju teškoće u razvoju).

Program predškole počinje u listopadu (2.10. 2023.g.) i odvija se u popodnevnim satima od 15:30 do 18:30 sati, dva ili tri puta tjedno.

Program igraonice počinje u listopadu (3.10.2023.g.) i odvija se u popodnevnim satima od 15:30 do 18:30 sati, dva puta tjedno.

Uz zahtjev za upis djeteta u igraonicu potrebno je priložiti:

  1. Presliku rodnog lista djeteta
  2. Potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
  3. Važeći nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja o postojanju teškoća u razvoju (samo za djecu koja imaju teškoće u razvoju).

PRIJAVA ZA UPIS DJETETA U PROGRAM PREDŠKOLE

PRIJAVA ZA UPIS DJETETA U PROGRAM IGRAONICE