Kako odgojitelj može poduprijeti odrastanje djeteta

Odgojitelj  i kvaliteta njegova rada ovisi o tome kakve odnose gradi sa svim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa i kakva znanja, vještine i osobnost unosi i razvija tijekom obavljanja svoje profesionalne uloge. Odgojitelj tijekom svoga rada i  stručnog usavršavanja razvija neke vještine, a  očekuje se da će ga životno i profesionalno iskustvo izgraditi  kao osobu. Znanja koja se odgojitelju nude tijekom formalnog i stručnog usavršavanja više su usmjerena na djetetov razvoj i mogućnosti njegova poticanja.

Ako je odgojitelj strpljiv i usmjerava dijete na osvještavanje i zastupanje vlastitih potreba doći će do restrukturiranja ponašanja. Dijete će prihvatiti kontrolu koja nije ugrožavajuća i ograničavajuća...

Opširnije

DJEČJI VRTIĆ – MJESTO KVALITETNOG UČENJA DJECE

        Dječji vrtić je mjesto u kojem dijete uči na zabavan, kreativan i maštovit način. Unutar vrtićkog konteksta djeca bez opterećenja stječu socijalne vještine i kognitivne sposobnosti.

Poštivajući činjenicu da djeca imaju različite intelektualne predispozicije te različito misle i uče, odgajatelj je obvezan u procesu učenja pristupati individualizirano, usklađeno s potrebama i mogućnostima svakog djeteta.

Potrebno je „slušati“djecu,promatrati i razumjeti način na kojeg djeca razmišljaju.Na temelju povratnih informacija nužno je kreirati kvalitetnu sredinu u kojoj će djeca na jedinstven i jednostavan način učiti i usvajati nove pojmove i informacije.

Bogatstvo didaktičkog materijala i raznovrsna ponuda prirodnih materijala stvaraju kontekst, poticaja...

Opširnije

Kako poboljšati socijalne vještine djeteta

Odgojitelji su jedni od najutjecajnijih modela djeci. Po njima djeca uče različite socijalne uloge i vještine, razvijaju samopouzdanje.

Mi odgojitelji starije skupine „Ribice“ nastojimo biti tolerantni, marljivi, srdačni, miroljubivi i slično, jer znamo da to djeca očekuju od nas, ali i mi od njih.

Da bi djecu poučili socijalnim vještinama nije dovoljno samo pričati o tome kako moraju biti ljubazna, velikodušna i slično. Kolegica i ja djeci osmišljavamo i pripremamo situacije u kojima djeca mogu učiti i usvojiti. Djeci nije dovoljno govoriti tome što se ne smije o što ne rade dobro, već je vrlo važno, a što i činimo, reći im kada nešto naprave dobro.

Pri poučavanju nastojimo djecu pozitivno potkrijepiti i pohvaliti, nagraditi, dati pozitivnu pažnju, ponašanje koje...

Opširnije

Zašto su vrtići bitni u procesu socijalizacije?

Kada govorimo o vrtiću onda govorimo o novom okruženju i skroz novoj sredini za dijete. U vrtiću je okruženo u 80 % slučajeva nepoznatim osobama koje treba prihvatiti i uspostaviti kontakt. Dijete u vrtiću provodi većinu dana, a u tom periodu ima određene zadatke koje treba usvojiti i početi prakticirati. Prvi susret sa vrtićem su nepoznate osobe, u tom trenutku  proces socijalizacije počinje jer dijete prirodno ima potrebu da se druži i da upoznaje nove prijatelje. Osim novog okruženja djeca u vrtiću uče opširnije higijenu, jer u većini slučajeva roditelji bi pomagali djeci u izvođenju tih obaveza. Prema tome, zaključujemo da dijete razvija i proširuje svoje svakodnevne obaveze. Kad je riječ o novom znanju kao i vještinama onda je vrtić pravo mjesto za takvu vrstu socijalizacije...

Opširnije

Roditelji – budite uz svoju djecu

Svaki roditelj želi da mu dijete odrasta zadovoljno i da bude sigurno. Kako bismo djecu zaštitili od loših strana života od prvih dana bdijemo nad njima, čuvamo ih od opasnosti i s prvim samostalnim koracima učimo ih što smiju, a što ne – kako bi bila sigurnija.

Ali postoji i razina sigurnosti u samom djetetu – to je onaj osjećaj s kojim živi i odrasta. Mnogi roditelji nisu svjesni kako svojim djelovanjem i riječima djeluju na višu ili nižu razinu osjećaja sigurnosti svog djeteta. Osjećaj sigurnosti važan je za stvaranje samopouzdanja. Možete djeci mnogo govoriti o sigurnosti ali pravu će poruku dobiti tek iz roditeljskog ponašanja,

Zato, prvi i najvažniji savjet roditeljima jest da budu uz svoju djecu! Ništa nije tako snažna poruka ljubavi djetetu – kao biti tu za n...

Opširnije

Prkosno dijete

Dijete želi biti samostalno i samostalno donositi odluke. Jedan od na

ina da to pokaže i istovremeno osjeti samostalnost jest da vam prkosi. Prkosno reagiranje djeteta znak je njegova otpora i izraz njegove frustracije te ih koristi kada mu je nešto za što se bori jako važno. To ne zna

i da se postavlja protiv vas. Ono izražava svoje mišljenje. Možda osjeća nepravdu u nekom vašem postupku i prkosi vam kako bi vas upozorilo na pogrešku. Iako će vam prkosno odgovaranje djeteta biti izrazito naporno i stresno, ovome se koraku ustvari trebate veseliti. Dijete otkriva da ima svoju volju i nije neposlušno prema vama, nego više ući izraziti svoju volju i biti samostalno. Prkosno ponašanje je specifično za određenu dob...

Opširnije

Prilagodba djece na jaslice i vrtić

Adaptacija je proces tijekom kojeg se dijete prilagođava na novi prostor, odgojitelje, drugu djecu, ritam i pravila vrtića te je u tom periodu koje je za dijete zahtjevno moguće očekivati promjene u djetetovom ponašanju i funkcioniranju. Neka djeca se bez teškoća priviknu na nove okolnosti, dok je drugima potrebno određeno vrijeme za to.

Možemo reći da postoje tri osnovna tipa adaptacije:
laka adaptacija – reakcije i promjene u ponašanju djeteta se normaliziraju tijekom 10-15 dana boravka u vrtiću,

adaptacija srednje težine – promjene u ponašanju su produljene i stabiliziraju se do 30 dana boravka djeteta u vrtiću i

teška adaptacija – promjene i poremećaji u ponašanju traju 2-6mjeseci, često je kod takve djece prisutno više nepovoljnih faktora koji produžuju razdo...

Opširnije

Polazak u školu – VELIKI KORAK U NEPOZNATO

 Prvi susret sa školom velika je prekretnica u životu djeteta. Ipak, većina djece prihvati novo životno razdoblje posve smireno i prirodno. Dostatna je neznatna potpora roditelja da dijete uspješno prevlada sve poteškoće.

Školski obveznici su sva djeca koja navršavaju šest godina od 1. travnja prethodne godine do 31. ožujka tekuće godine. Uz kronološku dob važna je i psihofizička zrelost djeteta kako bi se što bolje prilagodilo zahtjevima škole. Psihofizička zrelost obuhvaća tjelesnu i motoričku, spoznajnu i govornu, te emocionalnu i socijalnu zrelost.

Tjelesno i motorički zrelo je zdravo i dobro razvijeno dijete koje može izdržati napore koje traži škola (sjedenje u školskoj klupi, pješačenje od kuće do škole, nošenje torbe), pravilno drži olovku i može preslikati jed...

Opširnije

MUDROSTI MARIJE MONTESSORI:

 19 ZAPOVIJEDI(SAVJETA)KOJE ĆE VAM POMOĆI

DA POSTANETE BOLJI RODITELJ

Marija Montessori(Italija,1870.-Nizozemska,1952.)poznata je talijanska pedagoginja,liječnica i tvorac pedagoške metode Montessori.Uvelike je pomogla promijeniti stav o odgoju djece.Poznata je po tome što formira kratke,ali upečatljive zapovijedi(savjete)za roditelje.One su sažete,ali prepune mudrosti.

  1. Djeca uče iz onoga što ih okružuje.
  2. Ako dijete često grdimo,ono uči kako osuđivati druge.
  3. Ako dijete često hvalimo,ono uči cijeniti druge.
  4. Ako prema djetetu pokazujemo neprijateljstvo,naučit će se tući.
  5. Ako ste iskreni sa svojim djetetom,ono će naučiti što znači pravednost.
  6. Ako dijete često ismijavamo,ono postaje stidljivo.
  7. Ako se dijete osjeća sigurno,ono uči vjerovati ljudima.
  8. Ako djetetu čest...
Opširnije

…..LOGOPED U NAŠEM VRTIĆU…..

Logopedskom terapijom u Dječjem vrtiću «Bistrac» Ogulin obuhvaćena su djeca u dobi od 3,5-6 godina. Poremećaji izgovora se ispravljaju na individualnim logopedskim seansama, međutim nađe li se dvoje djece s približno jednakim poremećajem i sličnim ostalim karakteristikama, terapija se može organizirati  istovremeno i za dvoje, a da se pri tome ne gubi individualnost pristupa. Logopedska seansa najčešće traje pola sata. Predškolska djeca dolaze dva puta na tjedan, dok djeca mlađe dobi jedan put na tjedan. Svako dijete na logopedske vježbe donosi i bilježnicu u koju se upisuje datum dolaska, zatim što logoped taj put vježba s djetetom i datum sljedećeg dolaska. Djeca dobivaju i dnevni zadatak npr. nacrtaj nešto, zatim razne grafomotoričke zadatke, a tu je i obvezno zadavanje domaće zadaće...

Opširnije