DJEČJI CRTEŽ

(značajno sredstvo dječjeg izražavanja)

 

Sa  razvojem dječje psihologije razvija se i interes za dječji crtež . Pored govora pomoću kojeg dijete izražava svoje osjećaje i doživljaje i crtanje je jedno od najiskrenijih načina njegova izražavanja. Crtanje za dijete nije umjetnost, nego način izražavanja. Dijete je u svojim crtežima iskreno, ono stvara crteže neposredno, s oduševljenjem. Pomoću boja i linija dijete prikazuje i izražava ono što ne zna riječima. Dječji crteži su zato jedna od tehnika prikazivanja objektivnog realnog dječjeg svijeta. Crteži su odraz svakog normalnog djeteta za komunikaciju s okolinom. Dijete počinje da crta imitirajući odrasle, zato je važno da mu što ranije damo papir i olovku. To za dijete znači igru. Sadržajem razvoj dječjeg crtanja vezan je za razvoj dječje motorike, emocije, te percepcije za stvaranje i razumijevanje pojmova. Dijete doživljava razne emocije; veselo je, tužno, žalosno, uznemireno, ljuto, uzbuđeno, nezadovoljno. Sva ova stanja su normalna. Ako dijete živi u stabilnom okruženju osjeća se sigurno i sretno, ali ako u sredini u kojoj živi ne nailazi na zadovoljavanje svih potreba ono se ne osjeća dobro. Doživljaje i želje dijete kroz crtež izražava individualnim simbolima što znači da dijete u crtež unosi svoje želje, težnje, maštanja, te razne osjećaje kao što su ljubav, prijateljstvo, mržnja, potištenost. U slobodno crtanje dijete unosi ono što ga emocionalno privlači ili odbija. Ono što ga privlači stavlja u prvi plan, crtež boji svijetlim bojama, a ono prema čemu osjeća antipatiju obično crta tamnim bojama. Impulzivna i energična djeca crtaju smjelo, dok plašljiva povlače tanke nesigurne linije, uokviruju crtež ili ga crtaju u uglu papira. Boje koje dijete odabire pri crtanju otkrivaju dječji emocionalno život. Djeca koja pretežno crtaju toplim bojama (žuta,crvena,narančasta) su spontana, iskrena i osjećajna u odnosu s drugim te vole sudjelovati u igri. Djeca koja pretežno crtaju hladnim bojama (crna,smeđa,plava i zelena) kontroliraju ponašanje i rado se igraju sama, ne nameću se drugima. Jako je važno, pri tumačenju dječjeg crteža uzeti u obzir dob djeteta, širi kontekst, način na koje dijete crta, te kako raspoređuje likove na papiru, ne brzajući sa zaključcima. Crtanje djetetu predstavlja aktivnost u kojoj uživa, ali i kroz koju sazrijeva. Zato je dječji crtež prozor kroz koji možemo zaviriti u dječji svijet.

Odgojitelj: Irena Gašparović