Polazak u školu – VELIKI KORAK U NEPOZNATO

 Prvi susret sa školom velika je prekretnica u životu djeteta. Ipak, većina djece prihvati novo životno razdoblje posve smireno i prirodno. Dostatna je neznatna potpora roditelja da dijete uspješno prevlada sve poteškoće.

Školski obveznici su sva djeca koja navršavaju šest godina od 1. travnja prethodne godine do 31. ožujka tekuće godine. Uz kronološku dob važna je i psihofizička zrelost djeteta kako bi se što bolje prilagodilo zahtjevima škole. Psihofizička zrelost obuhvaća tjelesnu i motoričku, spoznajnu i govornu, te emocionalnu i socijalnu zrelost.

Tjelesno i motorički zrelo je zdravo i dobro razvijeno dijete koje može izdržati napore koje traži škola (sjedenje u školskoj klupi, pješačenje od kuće do škole, nošenje torbe), pravilno drži olovku i može preslikati jednostavan lik i nacrtati jednostavnu sliku.

Spoznajna i govorna zrelost podrazumijeva organiziranje vlastitih misli i ponašanja te povezivanje ideja i pojmova u kategorije.Važno je ovladavanje sposobnošću usmjeravanja i održavanja  pažnje, kao i ustrajnost i upornost da se dovrši započeto.Bitna je dobra razvijenost govora – dijete mora biti sposobno izraziti misli i potrebe, te razumijeti tuđi govor.

Emocionalna zrelost obuhvaća određenu razinu tolerancije na frustracije, prihvatljiv način reagiranja na uskraćivanje nekih želja i potreba. Za dijete je važna želja da ustraje u zadatku, veseli se uspjehu, podnosi neuspjeh i pokušava ponovo. Socijalna zrelost obuhvaća usvajanje moralnih i društvenih normi, prihvaćanje vrijednosti i ponašanja bitnih za školsku sredinu. Socijalna zrelost uključuje komunikacijske vještine i sposobnost stvaranja povjerenja prema drugim ljudima, što omogućuje i sposobnost odvajanja od roditelja i samostalno funkcioniranje djeteta u školi.

 Dijete koje kreće u školu mora biti zadovoljno samo sa sobom i željeti ići u školu.

 

 

 

Da djetetu olakšate polazak u školu:

 • razgovarajte s djetetom o školi u pozitivnom ozračju (upoznat će nove prijatelje, ističite veselje zbog stjecanja novih znanja i vještina…). Nikako ne smijete dijete plašiti školom i učiteljicom, jer će motivaciju i veselje zamijeniti strah i tjeskoba.
 • pobrinite se da dijete prije polaska u školu bude samostalno u svlačenju i oblačenju, vezanju vezica, korištenju toaleta
 • odredite djetetu radni prostor i osigurajte barem 15 minuta dnevno, kad ćete s djetetom (u tom prostoru) crtati, čitati slikovnice, razgovarati , izrezivati, igrati se plastelinom, brojati razne predmete…
 • uključite dijete u nabavu školskog pribora ( vi odredite cijenu i kvalitetu koju želite, a dizajn, boju i sl. prepustite djetetu)
 • upoznajte dijete s promjenama koje ga čekaju, zajedno prijeđite nekoliko puta put od kuće do škole (izaberite najsigurniji put i pazite na pravilno ponašanje u prometu), osigurajte osobe kojima se dijete može obratiti u slučaju potrebe (ako ostaje samo kod kuće), na vidljivo mjesto zapišite važne telefonske brojeve
 • igrajte se s djetetom, posebno društvene igre u kojima se uče pravila i poštuje red (tako će dijete naučiti prihvaćati pobjedu i poraz)

 

Znate li da:

 • upućivanjem na sadržaje svakodnevnog života vježbate hotimičnu pažnju
 • poticanjem djeteta da detaljno priča o svemu što vidi (prilikom šetnje, odlaska u trgovinu, posjeta liječniku) razvija sposobnost opažanja i promatranja
 • raznim govornim igrama (igre glasovima, rimama, određivanje broja riječi u rečenicama) potičete razvoj fonološke svijesti djeteta, koja je temelj budućih vještina presudnih za ovladavanje čitanjem i pisanjem
 • kroz svakodnevne aktivnosti kao što je oblačenje, pospremanje sobe, rješavanje raznih zadataka dijete vježba koncentraciju
 • samopouzdanje djeteta u velikoj mjeri utječe na uspjeh djeteta – potičite stvaranje pozitivne slike o sebi kod djeteta, pokažite mu da je vrijedno truditi se, te da vježbanjem neke aktivnosti možemo napredovati u njoj
 • ako su radne navike stvorene na vrijeme, dijete će se lakše koncentrirati na zadatak
 • za uspješno usvajanje psihomotornih vještina potrebno je sazrijevanje, ali i vježbanje – potičite igre loptom, skakanje preko užeta, penjanje, trčanje, ali i samostalno oblačenje, zakopčavanje, vezanje

 

odgojiteljica  Sonja Borić